Ustalenie indywidualnej diety

Ustalenie indywidualnej diety (jadłospisu) jest dla osób, które chciałaby zmienić swoje nawyki żywieniowe uwzględniając stan zdrowia, tryb życia i jednocześnie nie potrzebują większych oddziaływań psychologicznych. 
Ustalenie diety obejmuje dwie wizyty:

Na I wizycie wykonywana jest analiza składu ciała oraz przeprowadzany jest szczegółowy wywiad.
Na II wizytę czeka się od 3 do 8 dni. W tym czasie układana jest dla Państwa indywidualna dieta.
Podczas II wizyty dieta jest szczegółowo omawiana. Klienci są edukowani, w jaki sposób dobierać produkty żywieniowe, aby móc w późniejszym czasie samemu modyfikować dietę.

Dieta układana jest pod Państwa tryb życia i preferencje pokarmowe. Uwzględnia Państwa stan zdrowia.

Kolejne wizyty zależą od Państwa potrzeby. Można przychodzić na wizyty kontrolne z analizą składu ciała w dowolnym odstępstwie czasowym. W przypadku diety trwającej dłużej niż 2 miesiące lub potrzeby ze strony Klienta, można zamówić kolejny jadłospis.
Wizyty kontrolne nie są obowiązkowe.