Jak ocenić wydolność fizyczną starszego dziecka ?

Chesz sprawdzić jaką wydolność fizyczną ma Twoje dziecko ?!

Wykonaj tak zwaną próbę Ruffiera.

Badanie polega na oznaczeniu tętna przed próbą (tętna spoczynkowego), bezpośrednio po próbie (30 przysiadów w ciągu 1 minuty) i 1 min po wysiłku. Tętno mierzone powinno być na tętnicy szyjnej przez 15 sekund. Każdy z trzech wyników mnożymy przez 4 i podstawiamy do następującego wzoru.

IR= [(P+Pl+P2)-200]/10

,gdzie
IR – Wskaźnik Ruffiera (wskazuje na stan wydolności fizycznej)
P – tętno spoczynkowe
P1 – tętno bezpośrednio po próbie
P2 – tętno po jednej minucie wypoczynku

Ocena wyników:
0 – bardzo dobra
1-5 – dobra
6-10 – średnia
powyżej 10 – słaba